Tematikus napok

 Tematikus napok

 

Egy-egy témában való elmélyülésre a múzeumi órák korlátozott időtartalmuk miatt nem mindig adnak lehetőséget. A tematikus napok ezt a hiányt igyekeznek pótolni. Az ismeretanyag átadását egy egész napos „workshop” alatt sajátítják el a gyermekek. Az ilyen fajta foglalkozás lényege, hogy a frontális ismeretátadás helyett, egész nap változatos, különböző kompetenciákat fejlesztő feladatokat, játékokat végeznek a diákok egyénileg és csoportosan is, melynek során szinte észrevétlenül ássák bele magukat a témába.

A felvázolt témakörök nem kizárólagosak, igény szerint más téma kidolgozására is lehetőség van.

 

Vidékünk öltözködéskultúrája

  • Paraszti öltözködéskultúra a 18-19. századba

  • Polgári és nemesi divat a 19. században

     

A búzától a kenyérig

 

Makói fazekasság


Az oldal tetejére ugrás