Múzeumi évkönyv

A Makói József Attila Múzeum Évkönyve

A József Attila Múzeum 1950-es alapítását követően a gyűjtemény gazdagítása mellett fontos feladatának érzete a tudományos közzétételt, a publikációk megjelenését. Több értékes szakmai, tudományos és közérdekű periodikát indított el.

Ilyen volt a Makói Múzeum Füzetei, a Makói Múzeum Adattára, a Makói Múzeum Forráskiadványai sorozatot, és a Makói História című folyóiratot is. Nem beszélve a 6 kötetes Makó  Monográfiáról, amely egy átfogó tudományos mű városunk történetéről, hagyományairól, helytörténetéről. Ebből a sorból ezidáig a z évkönyv, mint tudományos  műfajú kiadvány hiányzott. Ezt a hiányt szeretnénk pótolni a múzeumi évkönyv megjelentetésével.

A múzeumok általában rendszeresen napvilágot látó évkönyvekben  szeretnek hírt adni a közönségnek és a szakmabelieknek önmagukról, munkájukról. Természetesen mi is igyekszünk ilyen módon a nyilvánosság elé lépni. Számunkra a múzeumi évkönyveknek kiemelt jelentőségük van. A nagyközönség végül is főleg két ponton találkozik a munkánkkal: egyrészt a kiállításokon, a múzeumi rendezvényeken, másrészt a kiadványokon tudja lemérni az itt folyó tevékenység jelentőségét, érdekességét. Mindkettőnek nagy szerepe van abban, hogy a látogatók eldönthessék, fontos-e számukra, amit egy múzeum nyújtani tud nekik. Ezért kell nekünk hangsúlyosan odafigyelnünk, hogy mit, és hogyan üzenünk a szakma és a látogatók felé. Célunk, hogy megmutassuk, hogy milyen értékes munka folyik az intézményünkben, és ezt évről évre tartalmas kiadványban meg tudjuk jeleníteni.

Egy jól szerkesztett kiadvány, ha nem kipipálandó feladat a múzeum munkatervében, hanem az intézmény egyik legfontosabb megjelenési formájának tekintik, mindenképpen számíthat az iránta megnyilvánuló érdeklődésre. Ráadásul ez egy olyan megjelenési forma, olyan üzenete a múzeumnak, amit reményeink szerint mindenhol és mindenkor igényelnek majd. 

Összegezve: meghatározó fontosságúnak tartjuk egy olyan, rendszeresen napvilágot látó, közérthető, de igényes kiadvány létezését múzeumunkban, amellyel nemcsak a múzeumi szakmával, hanem a nagyközönséggel, a látogatókkal is kapcsolatot tudunk teremteni.

Szikszai Zsuzsanna

múzeumigazgató, az évkönyv megálmodója