Konferenciák

Néprajzkutatók Makói Találkozója

2016. szeptember 8-án megtartottuk a Néprajzkutatók I. Makói Találkozóját intézményünkben, a József Attila Múzeumban. A rendezvény ötlete egy baráti beszélgetés alatt merült fel, amikor még nem körvonalazódott, hogy szakmai konferencia vagy baráti találkozó lesz az esemény. A József Attila Múzeum történetében már korábban, 1991. augusztus 26-a és 28-a között már volt hasonló, méghozzá a Fiatal Néprajzkutatók Országos Konferenciája, melyet Fejér Gábor néprajzkutató szervezett. A konferencia anyaga megjelent a Makói Múzeum Füzete sorozat 75. köteteként 1993-ban. Fejér Gábor szervezői és szerkesztői előszavában a következő kérdésekben foglalja össze a konferencia nagyelőadásainak feltevéseit:

„- Miben látják saját területükön a tudomány jövőbeli feladatait? Hogyan határoznák meg a „néprajz” fogalmát, helyét a társadalomtudományok körében? Milyen társtudományokra kell, támaszkodjék?
– Hogyan függ ez össze módszertani és elméleti kérdésekkel? Milyen kihívásokkal kell a tudománynak szembenéznie a jövőben, s hogyan tud azoknak megfelelni? Mi a kutatás célja? Hogyan tud reagálni a már megindult társadalmi átrendeződésekre? Mi a kutatás tárgya? Módosulnak-e a „parasztság” és „nép” fogalmak, illetve kiterjeszthető-e a kutatás a társadalom más rétegeire? Hogyan definiálná a társadalmat?
– Hogyan látják mindebben a fiatal kutatók kibontakozásának lehetőségeit?”

Fejér Gábor által összefoglalt kérdések mai napig aktuálisnak mondhatóak és megjelennek a néprajztudományt művelő és oktató képviselők munkájában. Hasonló céllal próbáltuk egy regionális néprajzi találkozót szervezni, ahol felkérést kaptak a Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megyei kollégák, melyben előadásra és részvételre kértük fel őket. Az évek folyamán országos érdeklődésűvé nőtte ki magát konferenciánk.