Vándor Kiállítások

SZÁMADÁS 1788-1950-2017 című kiállítás

A SZÁMADÁS 1788–1950–2017 című kiállítás ismerteti a József Attila Múzeum megalakulásától kezdődően a néprajzi gyűjteményben dolgozó kollégák gyűjtő munkáját, mely kiterjedt Makó városára és az azt körülvevő Csanád vármegyei falvak néprajzi kultúrájának tanulmányozására, tárgyi emlékeinek gyűjtésére, leltárba vételére, publikálására és kiállításokon való bemutatására. A kiállítás a műtárgyakat készítésük időpontját figyelembe véve helyezi korszakokba. Így 1788-tól 1950-ig terjedő időszakból mutatja be az ünnepek és hétköznapok tárgyait, kiemelve a környék népének (nemzetiségeinek) életében betöltött szerepük változásait. A címben megjelent évszámok közül az 1788-as a néprajzi gyűjtemény legkorábbi műtárgyát, a 69.273.1. leltári számú kazalvágót jelzi, az 1950-es a József Attila Múzeum alapításának évére és a kiállítás anyagába bekerülő műtárgyak keletkezésének utolsó időpontjára utal. A 2017-es évszám pedig a jelenre és az intézmény fennállásának eddig eltelt időszakára vonatkozik. A bemutatott műtárgyakkal kapcsolatban érzékeltetni kívánjuk a néprajzi gyűjteményben néprajzkutatóként, gyűjteménykezelőként és restaurátorként dolgozó kollégák munkáját. A kiállításban tehát kettős rendezési elv érvényesült: a műtárgyak és kollégák korszakai, egymás melletti vagy utáni időszakai jól szemléltetik a gyűjtemény alakulását, a műtárgyak keltezése pedig a kulturális változásokat, történelmi időszakokat.