Gyűjtemények

Történeti gyűjtemény

A múzeum történeti gyűjteményében 17 ezer darab tárgy és dokumentum volt leltárba véve 2019-ben. A gazdag gyűjtemény alapjait 1950-ben rakták le, amikor alapították a múzeumot. Kiemelkedő például a térképgyűjtemény, amelynek a város földrajzi helyzetén túl a történelmi állapotát is rögzítették, ezért Makó helytörténetének kutatásában fontos források. Ilyen például Vertics József Makó város határát ábrázoló térképe 1778-ból, vagy Giba Antal Makó várost ábrázoló műve 1824-ből. A múzeum gyűjteményében közel 500 db térkép és térképlap van. Ezek között kataszteri, megye- és ország, katonai- és turista térképek egyaránt előfordulnak.

A történeti gyűjteményben közel ezer darab kulturális és politikai plakát is elhelyezésre került a 20. század elejétől napjainkig. Az egykori színházi és mozi, vagy választási plakátok egyaránt színesítik a gyűjteményt, és tanúi a város pezsgő kulturális és politikai életének. Szintén a 20. század elejétől meghívók, apró- és kisnyomtatványok, oklevelek, képeslapok is bekerültek a gyűjteménybe. Kiemelkedően gazdag a gyűjtemény 1945-47 közötti része.

Értékes a dr. Diósszilágyi Sámuel makói orvos hagyatéka, amelyben például fényképek, térképek, oklevelek, levelek stb. láthatók az első világháború idejéből. Hasonlóan gazdag anyag dr. Eperjessy Kálmán történésznek a makói múzeumba bekerült hagyatéka. Ebben levelek, igazolványok és fényképek egyaránt megtalálhatók.

A múzeumban különálló történeti tárgyi gyűjtemény is van, amelyben a makói polgárság tárgyi kultúrája, illetve a szocializmus évtizedeinek emlékanyaga is megtalálható. Bútorok, használati tárgyak, ruházat stb. Itt kerültek leltárba például Espersit János bútorai, amely között a költő József Attila által is lakott vendégszoba berendezései is megtalálhatók.