Kiállítások

Szabadtéri néprajzi gyűjtemény

A múzeum főépületéből kilépve már megpillanthatjuk a csodás parkot, amelynek zöldellő ágai mögött már felsejlik egy-egy épület sziluettje. Érdemes tehát a kert felé elindulni, itt kezdődik ugyanis a paraszti és paraszt-polgári gazdálkodást és életmódot bemutató szabadtéri néprajzi kiállítás.

Az udvar első részén kapott helyet a putri, a városszéli szegények lakóépülete, mellette három gabonáskas, kettő hambár, egy kotárka (góré) és egy deszkahambár látható.

A hátsó udvaron először két műhelybe nyerhetünk betekintést. A kovács- és a bognárműhely nem véletlenül kerültek közvetlenül egymás mellé, hiszen a két mesterség (és céheik) a történelem során is összefonódtak. A műhelyekbe belépve megszemlélhetjük a kovácsok, valamint a bognárok legfontosabb munkaeszközeit; láthatjuk, milyen szerszámokkal dolgoztak, milyen eszközöket készítettek. A műhelyekre merőlegesen helyezkedik el a Hagymásházként elnevezett épület, amelyben múzeumunknak a hagymatermesztést bemutató állandó kiállítása kapott helyet. Az épületben egy paraszt-polgári stílusban berendezett tisztaszobát láthatunk; két másik szobában pedig a makói hagymatermesztés munkaeszközeit, s a makói hagymatermesztést meghatározó makói parasztpolgári családokat mutatjuk be.

Az épület végében került berendezésre a Papós Antal és Szilágyi Sándor asztalosmesterek hagyatéki anyagából megalkotott asztalosműhely, ahol betekintést nyerhetünk a 20. századi asztalosmesterség kulisszái mögé. Önálló kiállító térben tekinthetjük meg a csanádi kistáj jellegzetes településének, Apátfalvának népművészeti és tárgyi kultúráját.