Vándor Kiállítások

Návay Lajos Emlékezete című kiállítás

A Návay család a 17. században a Hont vármegyei Bozokon és Korponán élt. Nemességet Návay Pál (?–1719) a nagyváradi őrség őrnagya szerezte. Öccse, György kapott birtokadományt a Csanád vármegyei Földeákra 1729-ben. A család az 1848/49-es eseményekből becsülettel kivette részét. Návay Sándor (1832–1864) Damjanich majd Leiningen segédtisztje volt, az elsők között jutott be a visszafoglalt budai várba. Návay Tamás (1815–1879) a szabadságharc idején, majd a kiegyezést követően újra főispán volt. Fia, Návay Lajos Eötvös Ilonát – Eötvös József – lányát vette feleségül. Házasságukból született Návay Lajos (1870–1919).

A Návay Lajos Emlékezete c. kamarakiállítás Návay Lajos Csanád vármegye alispánja, Battonya és Temesvár országgyűlési képviselője, az országgyűlés alelnöke, majd elnöke volt. 1919-ben vörös terroristák végezték ki.

Életét és mártíromságát, illetve a róla készített festmény és a szobor történetét mutatja be 8 db 70 cm x 50 cm-es színes tablón, valamint korabeli dokumentumok segítségével, amelyeket vitrinbe lehet elhelyezni. A kiállítás a múzeum gyűjteményében lévő anyagból állt össze.

Rendezte: Forgó Géza történész-muzeológus