Uncategorised

Erzsébet királyné

 Erzsébet királyné, 1869

       A múzeum egyik legszebb kincse Székely Bertalan Erzsébet királynét ábrázoló festménye, amelyen az alkotó, koronázási díszben örökítette meg I. Ferenc József feleségét. Az egész alakos festményt Csanád vármegye – amelynek Makó központja volt – Návay Tamás főispán javaslatára rendelte meg 1868-ban. Ezzel együtt, egy Deák Ferenc portrét is kértek. Napjainkban mindkettő a múzeum kiállításán látható.

 

 


 

Az 1900-as évek elején készült bronz szobor sokáig raktárban porosodott. 1991 októberében Habsburg Ottó avatta fel a József Attila Múzeum kertjében.

A szobor eredetileg Arad főterén állott. A monarchia összeomlása és a történelmi Magyarország szétdarabolása után került Csanád vármegye székhelyére. Az alkotás magas színvonaláról Jámborné Balog Tünde így vélekedett: „Zala képes volt a lehetetlenre is: össze tudta egyeztetni a reprezentatív, királynői megjelenést Erzsébet félénk, őzikeszerű bájával, a koronázási viselet pompáját Erzsébet tartózkodó szerénységével, a magyarok királynéjának szinte mesebeli fogalmát egy alapjában véve magányra született nő intellektuális, tépelődő alkatával.” (Makói História 2000/1. 17. p.)