Uncategorised

Múzeumpedagogia

 Múzeumpedagógia

A múzeum az iskolán kívüli tanulás egyik legfontosabb színtere, melynek különösen kiemelkedő szerepe van egy kisváros és egy kistérség életében. A hely történelmének, hagyományainak megismertetésén túl a múzeum pedagógiai programja nagy hangsúlyt fektet a komplex kompetenciafejlesztésre és a közösségépítésre is. Fontos küldetésünknek tartjuk, hogy a kiállításokhoz kapcsolódó programajánlataink biztosítsák a gyermekekben a felfedezés, a megismerés örömét, tartalmasabbá tegyék a múzeumlátogatás élményét, segítsék egy-egy korosztály minél hatékonyabb ismeretszerzését.

A korosztályi sajátosságokat és tantervi követelményeket figyelembe véve foglalkozásainkat úgy dolgoztunk ki, hogy beilleszthetőek legyek az iskolai tanagyagba is. Nagy odafigyeléssel vagyunk a hozzánk forduló pedagógusok kéréseire, ötleteire, fontos számunkra a velük történő szoros együttműködés. Ötleteikkel, kérdéseikkel bátran forduljanak hozzánk!

 

Óvodás foglalkozások

Elsősorban nagycsoportosok számára szervezünk múzeumi foglalkozásokat, melyek főként a helytörténet, a hon- és népismeret, a játékok, a környezetismeret, valamint az ünnepek témakörökhöz kapcsolódnak. A foglalkozásokat a legtöbb esetben kézműves foglalkozásokkal egészítjük ki, mely gazdag tárházat biztosít a finommotorika és a majdani írásmozgás koordináció fejlesztéséhez.

 

Általános iskolásoknak:

A kisiskolás korban már jól alapozhatunk a személyesen megélt élményekre és a különféle tevékenységekbe ágyazva, új élmények révén tovább fejleszthetjük a tanuláshoz szükséges részképességeiket, kreativitásukat. Az alkotófolyamatok során teret biztosítunk a gyerekeknek, hogy megéljék a játék, a szabadság, a folyamatos önmegismerés és a siker élményét, valamint az önállóságot, de ugyanakkor megtapasztalhatják a közös munkában rejlő örömöket is. Ezenkívül különös hangsúlyt fektetünk a nyelvi kifejezőképességük és kognitív képességeik formálására is.